Clin, clan, clon

Clin, clan, clon. Teresa Delgado, escritora española. Relato de Silvia Ochoa. Poema infantil. Poema infantil de hadas. Besos de hada Polvo de estrellas